Kuzey Kıbrıs’ta Yabancıların Oturum İzni Süreci

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yabancıların oturum izni süreci oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alır. Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz bir mala sahip olan yabancılar, ilk üç yıl süresince birer yıllık oturum izni alabilir. Sonraki süreçte ise şayet taşınmaz konutun tapusu kişinin kendi adına ise ikişer yıllık ikamet izni alma imkânı olur. Bu nedenle oturum izni almak isteyen yabancılar için taşınmaz mala sahip olmak oldukça avantajlı olur.

Kuzey Kıbrıs’ta Taşınmaz Mal Sahibi Olan Yabancılar İçin İkamet İzni Kriterleri

Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz mal sahibi olan yabancılar, ikamet izni alabilmek için bu konudaki kriterleri bilmelidir ve buna göre işlem yapmalıdır. Bu noktada dikkate alınan kriterler ise şu şekildedir:

  • Öncelikle kişinin Kuzey Kıbrıs’ta ikamet edebileceği bir konuta sahip olması ve bu konutun ikamet amacıyla kullanılıyor olması gerekir.
  • Bazı durumlarda aynı konuta ait koçan, birden fazla hisseye bölünmüş olabilir. Bu tarz bir konutta hisselerden birine sahip olan bir kişi ikamet izni almışsa aynı konutun başka bir hissedarına aynı konut için kısa dönemli ikamet izni verilmez.
  • Sözleşme üzerinden taşınmaz malın satın alınmış olması durumunda ise ikamet izninin alınabilmesi için satış bedelinin en az üçte birinin ödenmiş olma zorunluluğu vardır. Buna ek olarak taşınmaz satın alma izni için ilgili bakanlığa başvuru yapılmış olması da önemlidir.
  • Şayet taşınmaz malın tapu koçanı ikamet izni almak isteyen kişinin adına ise kişinin aylık gelirinin en az üç asgari ücret tutarında olması gerekir. Bununla birlikte taşınmaz mal sözleşme ile satın alınmış olmasına rağmen ödemeleri halen devam ediyorsa sözleşmedeki aylık taksit tutarına ek olarak gelirin aylık en az üç asgari ücret civarında olması gerekir.

İkamet İzni Başvuru Süreci Nasıl Olur?

İstenen sonuçların elde edilebilmesi için ikamet başvurularının en doğru şekilde yapılması önemlidir. Bu noktada ikamet izni başvuru sürecinin adım adım nasıl ilerlediği iyi bilinmelidir. İkamet izni başvuruları başvuruyu yapacak olan kişinin ikamet adresinden sorumlu olan İlçe Polis Müdürlüğü’ne yapılır. İlgili kurumda Muhaceret Amirliği’ne yapılması gereken başvuru için dikkat edilmesi gereken unsurların başında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişte kişinin almış olduğu vize süresine özen gösterilmelidir. Bu sürenin başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde başvuru işlemleri yapılmalıdır.

İkamet izninin alınmasının yanı sıra alınmış olan ikamet izninin yenilenmesi için de başvuru yapılması gerekir. Bu aşamada mevcut izin süresi dolmadan en erken altmış gün önce, en geç ise yirmi gün önce gerekli işlemleri yapılmalıdır.

Yapılan her bir izin başvurusu ise ilk olarak İlçe Polis Müdürlüğü’ne bağlı olan Muhaceret Amirliği tarafından değerlendirmeye alınarak incelenir. İkamet izninin verilmesi konusunda uygunluk durumuna karar verilir ve gerekçeli görüşün de yer aldığı karar ilgili Daire’ye en geç on gün içerisinde ulaştırılır. Daire’ye ulaştırılan başvurunun olumlu sonuçlanması ve ileri bir incelemeye gerek duyulmaması durumunda başvuru sahibi için belirlenen tarihte ikamet izni düzenlenir.

Başvuru sürecinde sağlık raporunun da başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgili kuruma teslim edilmesi gerekir. Aksi takdirde başvurunun reddedilmiş olduğu kişiye kısa mesajla iletilir ve kişinin beş gün içerisinde Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yapmak zorunda olduğu bildirilir. Şayet bu süreçte başvuru sahibi ülkeden çıkış yapmazsa beşinci günün dolmasının ardından yetkili makamlardan izinsiz şekilde ülkede bulunduğu kabul edilir. Bu da haklarında yasanın öngördüğü para cezalarının uygulanmasına neden olur.

İkamet izni için gerekli olan bilgi ve belgeler ikamet izninin türüne göre değişiklik gösterebilir. Tüm detayları görmek için ilgili kurumun internet sitesine göz atılabilir. İlerleyen süreçte kurum resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılmasına imkan tanırsa bu yolla da başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
Mesaj İletin
💬 İletişime geç
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?